ឆបគ្នា BK / C / អ៊ី / ស្រីម៉ាស៊ីនថតចម្លង Toner TN270 សម្រាប់បងប្រុសម៉ាស៊ីនថតចម្លង HL3040CN / 3070CW / MFC9010CN / 9120CN / 9320CW / DC9010CN

ឆបគ្នា BK / C / អ៊ី / ស្រីម៉ាស៊ីនថតចម្លង Toner TN270 សម្រាប់បងប្រុសម៉ាស៊ីនថតចម្លង HL3040CN / 3070CW / MFC9010CN / 9120CN / 9320CW / DC9010CN
  • ម៉ូដែល: TS-TN270

លក្ខណៈពិសេស:

1. ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលឆបគ្នា: បងប្រុស HL3040CN / 3070CW / MFC9010CN / 9120CN / 9320CW / DC9010CN;
2. ការបោះពុម្ពចេញល្អដូចព្រីនធឺរអឿមដើមប៉ុន្តែការចំណាយតិច;
3. ទិន្នផលទំព័រខ្ពស់អាចបោះពុម្ពប្រមាណបឹងកក់ 2200; CYM 1400 ទំព័រ;

ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល

ការបញ្ជាក់

កូដ OEM បងប្រុស TN270
color BK / C / Y / ស្រី
ទំព័រនានាដែលអាចបោះពុម្ពបាន បឹងកក់ 2200; CYM 1400
គំរូដែលអាចអនុវត្តបាន  បងប្អូន HL3040CN / 3070CW / MFC9010CN / 9120CN / 9320CW / DC9010CN
  • ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលឆបគ្នា: បងប្រុស HL3040CN / 3070CW / MFC9010CN / 9120CN / 9320CW / DC9010CN;
  • ការបោះពុម្ពចេញល្អដូចព្រីនធឺរអឿមដើមប៉ុន្តែការចំណាយតិច;
  • ទិន្នផលទំព័រខ្ពស់អាចបោះពុម្ពប្រមាណបឹងកក់ 2200; CYM 1400 ទំព័រ;
  • ការសម្តែងអាចទុកចិត្តបានដើម្បីផលិតបានលទ្ធផលល្អនៃការណ៍អស្ចារ្យនិងការបោះពុម្ពមន្តអាចមើលឃើញ;
  • ការព្រួយបារម្ភដោយឥតគិតថ្លៃ 24 * ធានានិងការគាំទ្ររបស់អតិថិជនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ 7 ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសការផ្តល់។

  • មុន:
  • បន្ទាប់: