ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - Tianse

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ 15E, Rongde អន្តរជាតិផ្លាហ្សាប្លុក A, Henggang ផ្លូវ, ស្រុក Longgang, ក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន។

អ៊ីម៉ែល

walker@sanhengkeji.com

ទូរស័ព្ទ

Support: 0086-15302729451

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍: ម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀល

ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ