Magbigay ng iba`t ibang mga nagbubuklod na machine at nagbubuklod na mga supply ng makina