უზრუნველყოს სხვადასხვა სავალდებულო მანქანები და სავალდებულო მანქანები