അനുയോജ്യമായ കെ / സി / y / എം കോപ്പിയർ ടോണർ KONICA MINOLTA കോപ്പിയർ ബിജ്ഹുബ് ച്൨൦൦ / ച്൨൦൩ / ച്൨൫൩ / ച്൩൫൩ വേണ്ടി ത്ന്൨൧൩

അനുയോജ്യമായ കെ / സി / y / എം കോപ്പിയർ ടോണർ KONICA MINOLTA കോപ്പിയർ ബിജ്ഹുബ് ച്൨൦൦ / ച്൨൦൩ / ച്൨൫൩ / ച്൩൫൩ വേണ്ടി ത്ന്൨൧൩
  • മോഡൽ: ടി എസ്-ത്ന്൨൧൩

സവിശേഷതകൾ:

1. അനുയോജ്യമായ പ്രിന്ററുകൾ MINOLTA ബിജ്ഹുബ് ച്൨൦൦ / ച്൨൦൩ / ച്൨൫൩ / ച്൩൫൩;
2. ഫയല് യഥാർത്ഥ ഒഇഎം വെടിയുണ്ടകളിൽ പോലെ ഗുണം ചെലവ് കുറഞ്ഞ;
3. ഉയർന്ന പേജ് വിളവ്, ഏകദേശം ബി.കെ 25000 പ്രിന്റ് കഴിയും; ച്യ്മ് 23000 പേജുകൾ;

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം

വിവരണം

ഓ ഇ കോഡ് KONICA MINOLTA ത്ന്൨൧൩
നിറം കെ / സി / y / എം
അച്ചടിക്കാവുന്ന പേജുകൾ കെ 25000; ച്യ്മ് 23000
ബാധകം മോഡലുകൾ  MINOLTA ബിജ്ഹുബ് ച്൨൦൦ / ച്൨൦൩ / ച്൨൫൩ / ച്൩൫൩
  • അനുയോജ്യമായ പ്രിന്ററുകൾ MINOLTA ബിജ്ഹുബ് ച്൨൦൦ / ച്൨൦൩ / ച്൨൫൩ / ച്൩൫൩;
  • യഥാർത്ഥ ഒഇഎം വെടിയുണ്ടകളിൽ പോലെ നല്ല പോലെ ഫയല്, എന്നാൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ;
  • ഉയർന്ന പേജ് വിളവ്, ഏകദേശം ബി.കെ 25000 പ്രിന്റ് കഴിയും; ച്യ്മ് 23000 പേജുകൾ;
  • ബുദ്ധിമാനും നിറം സ്പഷ്ടവുമായിരിക്കും പ്രിന്റിംഗ് ഒന്നാന്തരം ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും പ്രകടനം;
  • വറി ഫ്രീ വാറന്റിയും 24 * 13 പ്രൊഫഷണൽ ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • WhatsApp Online Chat !